Краiна Беларусь. 2003

Краiна Беларусь

Ілюстраваная гісторыя

Краіна Беларусь

Тэкст Уладзіміра Арлова
Мастак 3ьмiцер Герасімовіч

Рэнэнзенты:
доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч
доктар гістарычных навук Георі і Штыхаў

Уlзел у падборы ілюстрацый і кансультацыі Алеся Белага

Рэдактар Зьміцер Санько
Карэктар Яніна Марціновіч

Выданню спрыялі:
Нaцыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь
Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі
Нацыянальны мастаіцкі музей Беларусі
Бларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва
Музей беларускага кнігадрукавання

Займальная і даступная для чытача любога узросту, гэтая кніга уводзiць у свеі нашай мiнуўшчыны ал найстаражытнейшых часоў да пачатку XX стагодлзя. На яе старонках вы сустрэнецеся з выдатнымі гістарычнымі асобамі, даведаецеся пра жыццё і побыт, вайсковыя перамогі i культурныя дасягненні беларусаў у розныя эпохі.

У кнiзе змешчаныя блізу дзвюх тысяч ілюстрацый, у тым ліку унікальныя летапісныя мініяцюры, сярэднявечныя гравюры, рэдкiя фотаздымкі. Шмат якія ілюстрацыі беларускаму чытачу дагэтуль 6ылі невядомыя.

Гісторыя нашай краіны разглядаецца як частка агульнаеурапейскага руху цывілізацыі.

Метки:
7